Skip to Content

"Őseink emlékezete" Pályázati felhívás - ÚJ

„Őseink emlékezete”

Pályázati felhívás

Az első és a második világháborúban sok százezer magyar katona harcolt a hazáért. Sokukról olvashatunk és tanulhatunk a történelemkönyvekből, de természetesen legtöbbjük „íratlanul”, a család és a hozzátartozók emlékeiben élnek. Őket is felfedezhetjük, csak egy kis kutatómunka és családi beszélgetés szükséges hozzá.

A HK Hermanos Kiadó fontosnak tartja régi értékeink megismertetését. A cél a történelem, mint múltismeret népszerűsítése egy kis családi kutatómunkával egybekötve.

 A pályázat részvételi feltételei

 A pályázaton részt vehet bárki, amennyiben elfogadja és teljesíti az alábbi feltételeket. A pályázatra pályázati adatlapon (a kiadó honlapján megtekinthető a pályázáti kiírás szövege alatt és e-mailben kérhető) lehet jelentkezni.

• A pályázati határidő lejártáig érvényes, a kiírási feltételeknek megfelelő pályaművet, és egy hiánytalanul kitöltött jelentkezési lapot juttat el a pályázat e-mail címére vagy postacímére.

• A pályázók csak saját művel pályázhatnak.

• Minden pályázó csak egyetlen pályaművet nyújthat be.

 A pályázat beérkezésének határideje:

2013. július 31. 24 óra 00 perc

 A benyújtandó mű egy cikk (megemlékezés) egy olyan családtagról (felmenőről), aki harcolt az első vagy második világháborúban és maradt róla legalább egy darab fotó vagy tárgyi emlék. A pályázat megírásához segítséget nyújthatnak a Katonaújság korábban megjelent számai. A szöveg terjedelme 1-7 A4-es oldal, 12-es betűméret, Tahoma betűtípus, szimpla sorköz.Tartalmaznia kell legalább 1 db fotót arról az illetőről, akiről a cikk szól. Lehetnek a fényképen tárgyi emlékek is (például kitüntetés, oklevél, egyenruha, fegyver, egyéb emlékek). A fotókat kérjük külön JPG formátumban mellékelni, az írást pedig Word dokumentumban, illetve postai úton a szöveget gépelve vagy olvashatóan leírva, a fotót pedig eredetiben (a szkennelés után visszaküldjük). A visszaemlékezésben kérjük beleírni – ha rendelkezésre áll - „ősünk” rendfokozatát, haditetteit, szolgálatának helyét és idejét, mikor és hol vonult be katonának, illetőleg minden olyan információt, amelyet tényekkel is sikerül alátámasztani (kutatómunka). Olvasmányos, de azért lehetőleg tényekkel alátámasztott írást várunk!

 Elbírálás

A beérkezett érvényes pályázatokat a HK Hermanos Kiadó által felkért szakmai zsűri értékeli és 2013.augusztus 15-ig kiválasztja a legjobb pályaműveket. A döntés megszületése után a HK Hermanos Kiadó 2013. augusztus 20-ig értesíti a nyertes pályázókat. A nyertes pályamunkákat megjelentetjük az országos terjesztésű Katonaújság című hadtörténelmi folyóiratban.

 Díjazás

A pályázat díjazottjai, több kiadó által felajánlott könyvekből álló könyvcsomagot kapnak, mely egyenként 25000 Ft értékű. A nyertes pályaművek szerzői a nyereményüket az eredményhirdetésen vehetik át.

 Eredményhirdetés

A pályázat eredményhirdetésére Budapesten kerül sor, melynek részleteiről (időpont és helyszín) a www.hkhermanos.hu honlapon és írásban (e-mail) adunk tájékoztatást a résztvevőknek.

 A nyertes pályaművek közzététele

A nyertes pályaművek alkotói a pályázaton való részvételükkel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy művüket a HK Hermanos Kiadó az eredményhirdetést követően nyilvánosságra hozza. A nyertes alkotók pályaműveinek közlési jogait külön szerzői tiszteletdíj követelés nélkül átadják a HK Hermanos Kiadónak.

 A pályázat e-mail címe

hkhermanos.edina@gmail.com

 A pályázat postacíme

6725 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 43. HK Hermanos Kiadó Kft.

 A pályázat eredményével kapcsolatban jogi út igénybevétele nem lehetséges!

 A HK Hermanos Kiadó fenntartja magának a változtatás jogát!

 A pályázattal kapcsolatban információ kérhető:

 HK Hermanos Kiadó Kft.

www.hkhermanos.hu

6725 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 43.

+36 70 378 4081

hkhermanos.edina@gmail.com

 ____________________________________________________________________________________________________________________

Szülő/gondviselő aláírása nélkül a pályázaton való részvétel nem lehetséges, azoknak, akik a 18. életévüket még nem töltötték be. A pályázati lapot minden esetben írja alá szülő/gondviselő, hozzájárulását adva a fiatalkorú személynek a pályázaton való részvételhez.

 

Adatkezelési elvek, gondviselői nyilatkozat

A 18. életévüket betöltött pályázók a pályázati adatlap és a pályamű megküldésével automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

  • megadott adataikat (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a HK Hermanos Kiadó mint adatkezelő kezelje a pályaművek elbírálásáig, nyertes pályázó esetében a pályamű nyilvánosságra hozataláig minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje

A 18. életévet be nem töltött pályázók a pályázati adatlap, a pályamű megküldésével egyidejűleg a pályázó szülője/gondviselője által írt és aláírt nyilatkozatot csatolnak, melyben a szülő/gondviselő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a fiatalkorú pályázó

  • megadott személyes adatait (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Kiíró mint adatkezelő kezelje a pályaművek elbírálásáig, nyertes pályázó esetében a pályamű nyilvánosságra hozataláig minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje
  • a pályázat megnyerése esetén, az eredményhirdetésen részt vegyen, és a díjat átvegye
  • nyertes pályaművének ellenszolgáltatás nélküli nyilvánosságra hozatalához.

 ________________________________________________________________________________________________________

 

HK Hermanos Kiadó Kft. „Őseink emlékezete” pályázati adatlap

E-mailben is kérhető! hkhermanos.edina@gmail.com e-mail-címről

A pályázó adatai

1.A pályázó neve:

 

2. A pályázó címe:

ország

Település, irányítószám

Közterület megnevezése (utca, út, tér, stb.), házszám

 

 

 

3. A pályázó e-mail címe:

 

4. A pályázó telefonszáma:

 

5. A pályázó képviseletére jogosult (gondviselő) neve, ha a pályázó 18. életévét nem töltötte be:

 

6. A pályázó képviseletére jogosult (gondviselő) címe, ha a pályázó 18. életévét nem töltötte be:

ország

Település, irányítószám

Közterület megnevezése (utca, út, tér, stb.), házszám

 

 

 

 

A pályamű adatai

1. A pályamű címe:

 

 

Nyilatkozat:

A pályázati kiírást elolvastam, a feltételeket ismerem és elfogadom. A pályázati adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

 Dátum: 2013……………………..

 

Mint a pályázó (vagy a szülője/gondozója, ha a pályázó 18. életévét nem töltötte be) elfogadom a pályázat feltételeit, támogatom a pályázaton való részvételét, hozzájárulok a nyilvános szerepléséhez, tudomásul veszem, hogy a megjelent mű szerzői jogosultja a pályázat kiírója.

 

 

 _________________________                 ________________________________

           Pályázó aláírása                                          Pályázó képviseletére jogosult (gondviselő) aláírása

                                                                                        (ha a pályázó 18. életévét nem töltötte be)

 

 

Megjegyzés a pályázattal kapcsolatban, egyéb információk közlése a kiadóval:

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________

Szülői gondviselői nyilatkozat

 

Alulírott …………………………………..... (név) ………………………………………………………………………………… (lakcím) a jelentkezési lap kitöltésével és jelen nyilatkozat aláírásával ezúton visszavonhatatlanul hozzájárulok, hogy

gyermekem …………………………………………………………………………………………. (név) ………………………………………………………………………………………………………………………….. (lakcím) a HK Hermanos Kiadó Kft. által „Őseink emlékezet” címmel indított pályázaton részt vegyen.

A hozzájárulás kiterjed arra, hogy a Kiadó a pályázó:

·        

megadott személyes adatait (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Kiíró, mint adatkezelő a pályaművek elbírálásáig kezelje, nyertes pályázó esetében a pályamű nyilvánosságra hozataláig minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje;

·        

a pályázat megnyerése esetén, az eredményhirdetésen részt vegyen, és a díjat átvegye,

·        

nyertes pályaművének ellenszolgáltatás nélküli nyilvánosságra hozatalához.

 

Tudomásul veszem, hogy a HK Hermanos Kiadó Kft. a személyes adatokat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

 

……………………………………………….., 2013. ……………………………………. (hónap) ……………… (nap)

 

………………………………………………………………………………

szülő, gondviselő aláírása