Skip to Content

Katonaújság 2013/3. szám (2013. június)

ISSN: 
2061-9529
Méret: 
210 x 290 mm
Terjedelem: 
56 oldal
Kiadás éve: 
2013
Kötésmód: 
tűzött
Súly: 
240 gramm
Ajánlott fogyasztói ára: 
695 Ft
Kedvezmény: 
0 Ft
Kedvezményes ár: 
695 Ft

A Katonaújság 2013/3. száma technikai okok miatt késedelemmel jelenik meg, melyért szíves elnézését kérjük minden kedves olvasónknak!

Várható megjelenés: 2013. július 8. hétfő

Előfizetőinknek azonnal postázzuk a lapot, amint a nyomdai munkálatok befejeződtek!

Türelmüket megköszönve:

 HK Hermanos Kiadó

MEGJELENÉS 2013. július 8.

Facsar Mihály: Horthy Miklós kártyalapokon

Moys Péter: A Dákay fivérek, m. kir. honvéd repülőtisztek sorsa, II. rész: Dákay Feremc

Bíró Ákos: Elismert érdemek generációkon át - az Antall család kitüntetései

Matucza-Riba Edina: A kettes huszárok hősi emlékszobra a budavári gróf Bethlen István sétányon

Vidám percek a Ludovikán

Fekete Ferenc: "Országos jármű" - lovas szekér a II. világháborúban

Petrusák János: Elfeledett harcterek - ott ahol, a magyarok küzdöttek. Fogcsikorgatva hátrálni - a Székely hadosztály története

Baczoni Tamás: Forgalomszabályzó karszalag

Csetneki Zsolt: Legendás rendőrfejfedő - A Zrínyi-sisak

Zetényi Csukás Ferenc: Özvegy Horthy Istvánné emlékére
A következő szám 2013 augusztusában jelenik meg!

A cikkek jegyzetei alább találhatóak meg!

fvjwgfbwjbvw

 

546djbakfhdba

545dfjbdafjkhb

dfjbsajkfbWKHFCBEKF

SDVCFBAKFBqkfbckq

Jegyzetek:

 Moys Péter:
[1] A m. kir. Honvéd Ludovika Akadémia II. főcsoport 1937/1938. évi alantos tiszti tanfolyama, melyen 26 fő vett részt. LA és a testvérintézetek története II. kötet p. 398.)
[2] Ezt a rendfokozatot 1936-ban rendszeresítették a m. kir. Honvédségben. – 1936. 1. oszt. 105 258/eln. (Forrás: A háború előszele.
[3] A háború előszele. Egyes bombázó alakulatok riasztása 1938-ban. Dákay Ferenc és Ghyczy Tihamér visszaemlékezése a kanadai Magyar Szárnyak 1987. évi számában, p. 93.
[4] U. o. p. 94/95)
[5] A m. kir. Igazságügy miniszter 1939. I./4047.- I.M. sz. rendelete szerint 1939. évi december hó 1.-én a budapesti kir. Törvényszék. Az eredeti okirat a Dákay család birtokában.
[6] Dákay Ferenc: Visszaemlékezés a légi fényképező és kiértékelő csoportnál (LFKCS) eltöltött időmről; in Kanadai Magyar Szárnyak 1985 p.18.
[7] Dákay Ferenc: Így kezdődött. in Kanadai Magyar Szárnyak 1983 p. 8.
[8] (M. Szabó Miklós: A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD LÉGIERŐ 1938-1945 Zrínyi Kiadó Budapest 1999. p. 160. (A továbbiakban: M. Szabó: MHKL)
[9] (66.500/eln. 8/b -942.) HIM levéltár személyi gyűjtőben.
[10] U. o. p. 9.
[11] (46949/e 8. 1943) HIM levéltár személyi gyűjtőben.
[12] (23411/eln. 8/b 1944) HIM levéltár személyi gyűjtőben.
[13] (34.557/eln. szü. 1948) HIM levéltár személyi gyűjtőben.

Petrusák János:
Horthy Miklós: Emlékirataim, Európa Könyvkiadó, Bp. 2011.
Ormos Mária: Világháború és forradalmak 1914-1919, Magyarország története sorozat, Kossuth Kiadó, Bp. 2010.
Magyar miniszterelnökök 1848-2002. Szerkesztette: Stemler Gyula, Kossuth Kiadó, Bp. 2002.
Elitek a Horthy-korszakban, Rubicon folyóirat, 2007.
Gulyás László: A Kisantant, Rubicon folyóirat, 2011. 68-77. old.
Trianon és a 20-as évek Magyarországa, Rubicon folyóirat, 2010. (Benne Székely Hadosztály és Kratochvil Károly 94-95. oldal)
Bánlaky József: A Magyar Nemzet Hadtörténelme, Bp. 1928. (Digitális kiadás: Arcanum Adatbázis Kft. 2001.)
Magyarország hadtörténete (2. kötet) A kiegyezéstől napjainkig, Szerkesztette: Liptai Ervin, Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó, Bp. 1984.