Skip to Content

Katonaújság 2012/6. szám (2012. december)

ISSN: 
2061-9529
Méret: 
210 x 290 mm
Terjedelem: 
56 oldal
Kiadás éve: 
2012
Kötésmód: 
tűzött
Súly: 
240 gramm
Ajánlott fogyasztói ára: 
695 Ft
Kedvezmény: 
o
Kedvezményes ár: 
695 Ft

B. Stenge Csaba: Majoros Kornél repülő főhadnagy emlékezete (a cikk jegyzetei alább találhatóak meg)
Kis Krisztián Bálint: Ludovikás leventék
Baczoni Tamás: Köpeny váll-lapok
Dr. Horváth Ferenc: A Budapest és környéke elleni első bombatámadás a második világháborúban
(a cikk jegyzetei alább találhatóak meg)
Matucza-Riba Edina: Savoyai Jenő lovas szobra. Hadvezér, aki felszabadít és igába dönt?
Sallay Gergely Pál: Egy egzotikum a boldog békeidőkből. Tóthlipcsey Szilárd és a kínai Kettős Sárkány Rend

Ványai Márton: Az Osztrák-Magyar Monarchia katonai étkeztetése az első világháborúban
Bíró Ákos: Csak előre, rosseb! - Egy elfelejtett magyar hős arcképe

Hermann Attila: A M. kir. 51. honvéd gyaloghadosztály sapkajelvényei (a cikk jegyzetei alább találhatóak meg)

A következő szám 2013 februárjában jelenik meg!

jkhi

tzfő

lhhghg

ljhigu

fvgzio

Jegyzetek B. Stenge Csaba cikkéhez:

[1] MNL Zala Megyei Levéltára, Zalaegerszeg állami születési anyakönyvi másodpéldánya 1920/14. folyószámú bejegyzés, 1934/110. sz. utóbejegyzés.
[2] Özv. Majoros Kornélné, sz. Horváth Éva levele a szerzőhöz (2004. április 23.)
[3] Az 1929-ben hadnaggyá avatott Magjarek László ekkor a Ju 86-ossal felszerelt 3/3. bombázó repülőszázadban szolgált. Egy évvel később, 1939. augusztus 7-én teljes személyzetével együtt egy tragikus baleset áldozatává vált Veszprém mellett.
[4] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár (továbbiakban HL) Központi Irattára (továbbiakban KI) 59928. sz. tiszti okmánygyűjtő, nyilvántartó lap alapján.
[5] Nagymarosy Tibor-Guthy Zoltán-Homér Imre: Tovább zuhannak a „Boszorkányok”. In: Magyar Szárnyak Évkönyv, 1987. 57-65. o., továbbá Guthy Zoltán főhadnagy, megfigyelő – hiányosan fennmaradt - hadinaplója (másolata a szerző birtokában).
[6] Nagymarosy-Guthy-Homér: i. m. 64-65. o., Nincs lehetetlen feladat a magyar zubóknak. In: Magyar Szárnyak 1944. május 15. 11. o.
[7] Veszteségi lajstrom 13. kötet., Nagymarosy-Guthy-Homér: i. m. 65. o.
[8] Majoros Kornél kéziratos visszaemlékezése (másolata a szerző birtokában).
[9] HM HIM HL elbírálási névjegyzék 195a, 209a, 231a, 299a.
[10] Magyar Szárnyal 1944. szeptember 1. 17. o.
[11] HM HIM HL elbírálási névjegyzék 191a, 209a, 227a.
[12] A 102. gyorsbombázó osztályról és a 102/3. századról lásd részleteiben Becze Csaba: Az arany sas nyomában. Budapest, Puedlo, 2008.
[13] Három gépünk nem tért vissza. In: Magyar Szárnyak Évkönyv 1981. 21-23. o.
[14] Szentgyörgyi Dezsőről lásd részleteiben Becze Csaba: Elfelejtett hősök. A magyar királyi honvéd légierő ászai a második világháborúban. Budapest, Puedlo, 2006. 27-35. o.
[15] HM HIM HL HM 21.444/8.ny.v.-1945
[16] Özv. Majoros Kornélné és a helyi szemtanúk szíves közlései alapján.
[17] Bátaapáti állami halotti anyakönyve 1947/4. fsz. bejegyzés nyomán. A MNL Tolna Megyei Levéltárában őrzött vonatkozó Bátaapáti halotti anyakönyvi másodpéldányban az első példánnyal megegyező bejegyzés van.
[18] Lásd erről Becze Csaba: Az arany sas nyomában. Budapest, Puedlo, 2008. 92-96. o.
[19] Uo.

Jegyzetek Horváth Ferenc cikkéhez:

[1] Függetlenség. 10. évf. 1942. szept. 06. 202. sz.
[2] 8 órai Újság. 28. évf. 1942. szept. 07. 203. sz.
[3] Pataky 1992. 79. p.
[4] 8 órai Újság. 28. évf. 1942. szept. 05. 202. sz.; Esti Újság. 7. évf. 1942. szept. 05. 202. sz.
[5] Gazsi 2003.
[6] Pataky 1992. 79. p.
[7] Nyeste 2011.
[8] Pataky 1996. 82. p. szerint egy-egy hullám legfeljebb 6-8 repülőgépből állt, így a 30-40 gép helyett összesen 18-24 géppel számolhatunk
[9] Pataky 1992. 79. p.
[10] Függetlenség. 10. évf. 1942. szept. 06. 202. sz.
[11] Komáromi Lapok. 63. évf. 1942. szept. 05. 36. sz.
[12] Esti Újság. 7. évf. 1942. szept. 07. 203. sz.
[13] Nagy 2008. 2. p.
[14] Vinkó 1982. 9. p.
[15] Függetlenség. 10. évf. 1942. szept. 06. 202. sz.
[16] Esti Újság. 7. évf. 1942. szept. 07. 203. sz.
[17] Pataky 1992. 82. p.
[18] 8 órai Újság. 28. évf. 1942. szept.07. 203. sz.
[19] Függetlenség. 10. évf. 1942. szept. 06. 202. sz.
[20] Gazsi 2003.
[21] Az Újság. 28. évf. 1942. szept. 06. 203. sz.
[22] Kis 1996. 198. p.
[23] Függetlenség. 10. évf. 1942. szept. 06. 202. sz.
[24] Pataky 1992. 79. p.
[25] Friss Újság. 47. évf. 1942. szept. 06. 203. sz.
[26] Függetlenség. 10. évf. 1942. szept.06. 202. sz.
[27] 8 órai Újság. 28. évf. 1942. szept. 07. 203. sz.
[28] Függetlenség. 10. évf. 1942. szept.13. 207. sz.
[29] Riadó. VI. évf. 1942. szept.17. 18. sz..
[30] Pataky 1992. 79. p.
[31] Az Újság. 28. évf. 1942. szept. 10. 205. sz.
[32] 8 órai Újság. 28. évf. 1942. szept. 09. 204. sz.
[33] Függetlenség. 10. évf. 1942. szept.11. 205. sz.
[34] Függetlenség. 10. évf. 1942. szept.12. 206. sz.
[35] Az Újság. 28. évf. 1942. szept.10. 205. sz.
[36] Pataky 1992. 79. p.
[37] A travertin porózus szerkezetű, általában sárga és barna színű mészkő
[38] Ritoók 1997. 10-11. pp.
[39] P. Szűcs 1977. 82. p.
[40] 8 órai Újság. 28. évf. 1942. szept. 07. 203. sz.
[41] Friss Újság. 47. évf. 1942. szept.10. 205. sz.
[42] Riadó. VI. évf. 1942. szept.17. 18. sz.
[43] Esti Újság. 7. évf. 1942. szept. 14. 208. sz.
[44] 8 órai Újság. 28. évf. 1942. szept.19. 213. sz.
[45] Pataky 1996. 82. p.
[46] Friss Újság. 47. évf. 1942. szept. 08. 204. sz.
[47] Baranyi 2001.
[48] Horváth Ferenc (Szombathely, 1907. március 29.- Budapest, 1987. szeptember15.)
[49] Ritoók 1997. 19. p.
[50] Pataky 1996. 79. p.
[51] Illésfalvi 2007. 72. p.
[52] Pataky 1996. 82. p.
[53] 8 órai Újság. 28. évf. 1942. szept.10. 205. sz.