Skip to Content

Katonaújság 2012/4. szám (2012. augusztus)

ISSN: 
2061-9529
Méret: 
210 x 290 mm
Terjedelem: 
56 oldal
Kiadás éve: 
2012
Kötésmód: 
tűzött
Súly: 
240 gramm
Ajánlott fogyasztói ára: 
695 Ft
Kedvezmény: 
o
Kedvezményes ár: 
695 Ft

Illésfalvi Péter: A magyar királyi kárpátaljai 3. hegyizászlóalj csapatzászló-avatási ünnepsége Rahón (a cikk jegyzetei alább találhatóak meg)
Vincze János Farkas: Repülőgép baleset Jászladányon (a cikk jegyzetei alább találhatóak meg)
Fekete Ferenc: Légoltalmi lemezjelvények
Kurucz Ádám: Egy sikertelen vitézi székházépítési kísérlet
Virágh Ajtony: Az utolsó rendőrfőkapitány. Dr. Sédey (Schéder) Gyula vezérőrnagy
Baczoni Tamás: 1926M zubbony
Matucza-Riba Edina: Kabala, babona, mascotte... A második világháború kedvencei
Tóth Marcell: Az olasz király Budapesten
(a cikk jegyzetei alább találhatóak meg)
B. Stenge Csaba: Egy igazi repülő sportember - Hennyey Imre (a cikk jegyzetei alább találhatóak meg)
Mujzer Péter: Mesterlövészek a magyar honvédségben

A következő szám 2012 októberében jelenik meg!

iopg76pőo

ut64543wwtz

34rdz

jhkjg44

gzjr5ze53

Jegyzetek Illésfalvi Péter cikkéhez:
1. Az ugyanilyen című album a nyíregyházi Jósa András Múzeum gyűjteményében található, s jelen írásunk is ezen album feldolgozása nyomán
született. Minden, lábjegyzettel el nem látott adat ebből az albumból való. Rendelkezésre bocsátásáért ezúton is szeretném köszönetemet
kifejezni dr. Bene János megyei múzeumigazgató úrnak.
2. Az 1938. augusztus 29-én a jugoszláviai Bled-ben (ma Szlovénia) aláírt egyezményben a kisantant államok elismerték Magyarország fegyverkezési
egyenjogúságát.
3. Lásd erről bővebben Illésfalvi Péter: Az 1. hegyidandár hadialkalmazása 1941-ben. In: Katonaújság 2010/1. szám, 43–47. o.
4. Nyáry (Brauner) Ernő (Rimaszombat, 1897. november 24. – ?) hivatásos honvédtiszt. 1941. augusztus 1-jén őrnagyi rendfokozatban kinevezték a 3. hegyizászlóalj parancsnokává, amely beosztását 1944. október 26-i sebesüléséig látta el.
5. Dr. nemes bilkei Gorzó Ernőről van szó.
6. Pintér Aladár (Jászszentandrás, 1892. szeptember 13. – Budapest, 1973. október 26.) hivatásos honvédtiszt. 1941. október 1-jén, vezérőrnagyi rendfokozatban nevezték ki az 1. hegyidandár parancsnokává, beosztását 1943. augusztus 10-ig töltötte be.
7. Keresztes-Fischer Lajos vezérezredes.
8. Lakatos Géza altábornagy.
9. Sőnyey László (Temesvár, 1919. – ?) hivatásos honvédtiszt. 1940. július 4-én avatták hadnaggyá a Ludovika Akadémián, s első beosztásként rögtön a 3. hegyizászlóaljhoz került, mint távbeszélőszakasz-parancsnok. Szinte a háború teljes időtartama alatt itt, valamint a 3. hegyivadász tábori pótzászlóaljnál szolgált.
10. A polgári közigazgatás tisztségviselőinek, valamint az egyházak képviselőinek személyére vonatkozó adatokkal nem rendelkezünk.
11. Zólomy Ferenc (Selmecbánya, 1920. április 1. – Delatyn, 1944. április 9.) hivatásos honvédtiszt. A Ludovika Akadémián 1942. június 18-án avatták hadnaggyá a 3. hegyizászlóaljhoz. Mint a 2. század első szakaszparancsnoka aknagránát-szilánktól találva halt hősi halált.
12. Az adományozást a kormányzó a szeptember 7-én kelt, ún. Legfelsőbb Elhatározással rendelte el, amelyet a Honvédségi Közlöny 1942. évi 38. számában (Személyes ügyek) hirdettek ki ezzel a szöveggel: „Emlékezetül a szovjet elleni harcokban végrehajtott kimagasló és vitéz magatartására, a m. kir. Kárpátaljai 3. honvéd hegyizászlóaljnak kormányzói zászlószalagomat adományozom.”
13. Kossuth Sándor, vitéz nemes kossuthi és udvardi (Tornalja, 1891. április 30. – Verőcemaros, 1962. április 22.) hivatásos honvédtiszt. 1939. október 1-jétől az 1. hegyitüzérosztály parancsnoka, 1943. október 1-től a háború végéig az 1. hegyidandár tüzérségi parancsnoka, ezredesi rendfokozatban.
14. A Hadtörténeti Múzeum Zászlógyűjteményének 0210/Zl. leltári számú darabja.

Jegyzetek Vincze János Farkas cikkéhez:
1. Veress. D. Csaba. Veszprém megye és a Szövetséges Hatalmak stratégiai légitámadásai a második világháborúban In. Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 15., Veszprém, 1980, 171. old.
2. Hangodi László: A m. kir. Honvéd 4/1-es Nehézbombázó-osztály története 1936–1942. In. Hadtörténelmi közlemények, 2003/1. szám, 146. old.
3. Veress. D. Csaba. Veszprém megye és a Szövetséges Hatalmak stratégiai légitámadásai a második világháborúban In. Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 15., Veszprém, 1980, 171. old.
4. Hangodi László: A m. kir. Honvéd 4/1-es Nehézbombázó-osztály története 1936–1942. In. Hadtörténelmi közlemények, 2003/1. szám, 147. old.
5. Veress. D. Csaba. Veszprém megye és a Szövetséges Hatalmak stratégiai légitámadásai a második világháborúban In. Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 15., Veszprém, 1980, 171. old.
6. Pataky Iván – Rozsos László – Sárhidai Gyula: Légi háború Magyarország felett 1. kötet, Zrínyi Kiadó, Debrecen, 20. old.
7. Janek István – A szlovák-magyar „kisháború” története és eseményei 1939 márciusában, 39. old. http://www.publikon.hu/application/essay/ 107_1.pdf
8. Popovics Béla: 70 éve volt a munkácsi vízkereszti csata In. Kárpátalja Onilne hetilap. IX. évf., 3. sz.
9. Pataky Iván – Rozsos László – Sárhidai Gyula: Légi háború Magyarország felett 1. kötet, Zrínyi Kiadó, Debrecen, 23. old.
10. SZML halotti anyakönyvek 1939. Jászladány
11. Veress. D. Csaba. Veszprém megye és a Szövetséges Hatalmak stratégiai légitámadásai a második világháborúban In. Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 15., Veszprém, 1980, 171. old.
12. MTI 1939. január 30., 156. old.
13. Jász Újság, 1939. február 2., 20. évf. 5. sz., 3. old.
14. Veress. D. Csaba. Veszprém megye és a Szövetséges Hatalmak stratégiai légitámadásai a második világháborúban In. Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 15., Veszprém, 1980, 171. old.
15. Szolnok és Vidéke, 1939. február 2. 21. évf. 10. sz., 2–3. old.
16. Kun József (szül. 1940.) Beszélgetés ideje: 2012. február 14.
17. Túri Ferdinánd (szül. 1924) Beszélgetés ideje: 2012. március 27.
18. Gaál István: Jászladány története. 1920–1999. III. kötet. Jászladány Önkormányzata, Jászladány, 2000, 91. old.
19. Túri Ferdinánd (szül. 1924) Beszélgetés ideje: 2012. március 27.
20. Szolnok és Vidéke, 1939. február 2. 21. évf. 10. sz., 2–3.old.
21. Sárhidai Gyula: Repülőesemények magyar területen a katonai műveletek időszakán kívül. MALÉV Repülés és Üzemtörténeti Kör 13. konferencia évkönyv 1988. Szerk: Földesi László. MALÉV Kiadó, Budapest, 48. old.
22. HL: M. kir. Honvéd Légierők Parancsnoksága. 61.273/eln.le.III.–1939.
23. Hangodi László: Az m. kir. Honvéd 4/1-es Nehézbombázó-osztály története 1936–1942. In. Hadtörténelmi közlemények, 2003/1. szám, 147. old.
24. Magyar Szárnyak 2008. évi különszám http://magyarszarnyak.uw.hu/szerkuzenet/hosi_halottak_abc.html
25. HL: M. kir. Honvéd Légierők Parancsnoksága. 61.273/eln.le.III.–1939.

Jegyzetek Tóth Marcell cikkéhez:
1. A III. Viktor Emánuel. In: Révai Nagy Lexikona. 19. kötet. Budapest, 1926, 232.
2. Kis Aladár: A duce. Budapest, 1989, 180–190., 351–375. Victor Emmanuel III of Italy. http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Emmanuel_III_of_Italy. Utolsó letöltés: 2012. 07. 08. 19:12.
3. III. Viktor Emánuel. In: Révai Nagy Lexikona. 19. kötet. Budapest, 1926, 232. Encyclopedia Britannica Victor Emmanuel III. http://www. britannica.com/EBchecked/topic/627580/Victor-Emmanuel-III. Utolsó letöltés: 2012. 07. 08. 18:41. Victor Emmanuel III of Italy. http:// en.wikipedia.org/wiki/Victor_Emmanuel_III_of_Italy. Utolsó letöltés: 2012. 07. 08. 19:12.
4. Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája. 1919-1945. Budapest, 1988, 104–108. Kollega Tarsoly István (szerk.): Magyarország a XX. században. I. Szekszárd, 1996, 63.
5. Bonhardt Attila–Sárhidai Gyula–Winkler László: A Magyar Királyi Honvédség fegyverzete. Budapest, 1994, 54., 328., 330., 332. Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája. 1919–1945. Budapest, 1988, 107., 111.
6. Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája. 1919–1945. Budapest, 1988, 132–159.
7. Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája. 1919–1945. Budapest, 1988, 160–167.
8. Bangha Ernő: A Magyar Királyi Testőrség 1920-1944. Budapest, 1990. 54, 315.
9. Bangha Ernő: A Magyar Királyi Testőrség 1920-1944. Budapest, 1990. 54-55.
10. MTI 1937. május 19. IV. lap Melléklet. (Olasz uralkodópár érkezése. III. folytatás)
11. Bangha Ernő: A Magyar Királyi Testőrség 1920–1944. Budapest, 1990, 55–57.
12. Irányelvek a határellenőrzéshez. Szám: 7940/1937. VII. res. http://www.archivnet.hu/politika/kiralyi_biztositas.html?oldal=3. Utolsó letöltés: 2012. 07. 11. 13:01.
13. Bangha Ernő: A Magyar Királyi Testőrség 1920–1944. Budapest, 1990, 63.
14. Az olasz királyi pár szerdán Budapestre érkezik. In: Délmagyarország. 1937. május 19. 1. Ungváry Krisztián. A magyar honvédség a második világháborúban. Budapest, 2004, 499.
15. Ma: Postojna, Szlovénia.
16. Népszava. 1937. május 20., 1.
17. Ma: Kotorba, Horvátország. Nem egyezik meg a montenegrói településsel.
18. Szegedi Új Nemzedék. 1937. május 20., 1.
19. MTI 1937. május 19., 1 kiadás. Nagykanizsa, Székesfehérvár, 1.
20. MTI 1937. május 19., I. lap Melléklet az olasz király és császár érkezéséről szóló tudósítás vázlata (nem hivatalos)
21. Az olasz királyi pár Budapesten. In: Népszava. 1937. május 20., 1.
22. III. Viktor Emánuel király és császár látogatása. http://filmhiradok.nava.hu/watch.php?id=2318. Utolsó letöltés: 2012. 07. 06. 18:43.
23. Az olasz királyi pár Budapesten. In: Népszava. 1937. május 20., 1.
24. III. Viktor Emánuel király és császár látogatása. http://filmhiradok.nava.hu/watch.php?id=2318. Utolsó letöltés: 2012. 07. 06. 18:43. MTI 1937. május 19. I. lap Melléklet az olasz király és császár érkezéséről szóló tudósítás vázlata / nemhivatalos/
25. Bangha Ernő: A Magyar Királyi Testőrség 1920–1944. Budapest, 1990, 60. III. Viktor Emánuel király és császár látogatása. http://filmhiradok. nava.hu/watch.php?id=2318. Utolsó letöltés: 2012. 07. 14. 21:07.
26. MTI 1937. május 19., IV. lap Melléklet (olasz uralkodópár érkezése. III. folytatás)
27. Bangha Ernő: A Magyar Királyi Testőrség 1920–1944. Budapest, 1990, 59.
28. Bangha Ernő: A Magyar Királyi Testőrség 1920–1944. Budapest, 1990, 60.; MTI 1937. május 19., IV. lap Melléklet (olasz uralkodópár érkezése. III. folytatás)
29. Az olasz királyi pár Budapesten. In: Népszava. 1937. május 20., 1.
30. MTI 1937. május 19., V. lap Melléklet (olasz uralkodópár érkezése. IV. folytatás). MTI 1937. május 19., I. számú melléklet
31. Ebéd a királyi palotában és a miniszterelnökségen. In: Magyarság. 1937. május 20., 2.
32. Viktor Emánuel koszorúja a Hősök Emlékkövén és az olasz hősi halottak sírján. In: Magyarság. 1937. május 20., 2.
33. Díszebéd a várban. In: Magyarság. 1937. május 20., 2.
34. MTI 1937. május 19., 21 ó 30 p 22–23. kiadás. MTI 1937. május 19., 21 ó 40 p. 24–25. kiadás
35. Ünnepi kivilágítás: A királyi vendégek tiszteletére esténkint fényárban úszott a vendéglátó főváros. http://filmhiradok.nava.hu/watch. php?id=2327. Utolsó letöltés: 2012. 07. 07. 17:05.
36. MTI 1937. május 20., 10 ó 20 p. 3. kiadás
37. Díszszemlét tartott az olasz király a magyar csapatok felett. In: Magyarság. 1937. május 21., 1–2.; MTI 1937. május 20., 10 ó 20 p. 3. kiadás
38. III. Viktor Emánuel olasz király Magyarországon: A magyar honvédség tisztelgő felvonulása. http://filmhiradok.nava.hu/watch.
php?id=2321. Utolsó letöltés: 2012. 07. 15. 20:37.
39. MTI 1937. május 20., 9. kiadás. MTI 1937. május 20., 17 ó 15 p. 13. kiadás.
40. Solymászat és vadászat Gödöllőn. In: Magyarság. 1937. május 21., 3–4.
41. Díszebéd és táncestély a várban. In: Magyarság. 1937. május 21., 4.; MTI 1937. május 20., 19 ó 45 p 18. kiadás
42. Bangha Ernő: A Magyar Királyi Testőrség 1920–1944. Budapest, 1990, 68–69.
43. Az olasz király és császár délelőtt Aquincumot és a Nemzeti Múzeumot látogatta meg. In. Magyarság. 1937. május 22., 1.
44. III. Viktor Emánuel pénteken a magyar régészeti emlékeket tekintette meg. In: Szegedi Új Nemzedék. 1937. május 22., 1.
45. Olasz újságíró ősének a sírköve a múzeumban. In. Magyarság. 1937. május 22., 2.
46. Délutáni tea a várkertben. In: Magyarság. 1937. május 22., 2.
47. Aquincum emlékei és a Nemzeti Múzeum régiségei között járt III. viktor Emánuel budapesti tartózkodásának harmadik napján. In: Ujság. 1937. május 22., 2.
48. Bangha Ernő: A Magyar Királyi Testőrség 1920–1944. Budapest, 1990, 69.
49. Véget értek a budapesti királynapok. In: Szegedi Új Nemzedék. 1937. május 23., 1.
50. Véget értek a budapesti királynapok. In: Szegedi Új Nemzedék. 1937. május 23., 1.
51. MTI 1937. május 22., 14 ó 5 p. 12. kiadás.
52. MTI 1937. május 22., 18 ó 5 p. 19. kiadás.
53. Bangha Ernő: A Magyar Királyi Testőrség 1920–1944. Budapest, 1990, 69–70.
54. MTI 1937. május 22. 23-25. kiadás (az olasz királyi pár elutazása)
55. MTI 1937. május 22., 22 ó 10 p. 30. kiadás
56. MTI 1937. május 23., 17 ó 30 p. 2. kiadás
57. MTI 1937. május 18., 16 ó 45 p. Házi tájékoztató. 1.
58. MTI 1937. május 20., Ki nem adott közlemények. 1.
59. MTI 1937. május 17., 19 ó 45 p 13. kiadás 1.
60. MTI 1937. május 21., 21 ó 20 p Bizalmas értesülések. 476. kiadás. 1–5.
61. Kitüntetést kaptak a honvédség vezetői. In: Magyarság. 1937. május 22., 3.
62. MTI 1937. május 21., 18 ó 45 p. 9. kiadás.
63. MTI 1937. május 22., Ki nem adott közlemények. 77.

Jegyzetek B. Stenge Csaba cikkéhez:
1. HM-HIM Központi Irattár, 200/3006. sz. okmánygyűjtő, önéletrajza alapján.
2. Kelemen Antal, nemes nagyernyei (Nagyszeben, 1913. július 28. – Salzburg, 1995. május 12.) Hennyey Imre évfolyamtársa volt, később jeles távolfelderítő pilóta.
3. Hennyey Imre: Emlékek… Sportsikerek… In: Magyar Szárnyak Évkönyv 1981, 78. o.
4. Dunay Pál (Asbach, 1909. június 12. – Budapest, 1993. július 17.) szintén hivatásos katonatiszt volt, 1934-ben Varsóban nyerte Európabajnoki címét. Dunay és Hennyey együtt szerepeltek az 1948-as londoni olimpián a magyar férfi párbajtőr csapatban.
5. Hennyey Imre: Emlékek… Sportsikerek… In: Magyar Szárnyak Évkönyv 1981, 78–79. o.
6. Csongrád Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi Levéltára XIV/3. 2. doboz, repülő minősítése alapján.
7. Katonai Zsebnaptár az 1942. évre, 29. o.
8. Lásd erről részleteiben Zámbó Dezső: Hadak útján jártunk. Repülőnapló a szovjetorosz háborúból. Vitézi Rend Zrínyi Csoportja, Budapest, 1942, 54–61. o.
9. Csongrád Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi Levéltára XIV/3. 2. doboz, I. közelfelderítő század naplója.
10. Csongrád Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi Levéltára XIV/3. 2. doboz, I. közelfelderítő század naplója, 1941. augusztus 30-ai bejegyzés.
11. Csongrád Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi Levéltára XIV/3. 2. doboz, I. közelfelderítő század naplója, 1941. október 4-ei bejegyzés.
12. Hennyey Imre: Emlékek… Sportsikerek… In: Magyar Szárnyak Évkönyv 1981, 79. o.
13. Ezt kutatásai során több idősebb repülőtiszt is megerősítette a szerzőnek.
14. HM-HIM Központi Irattár, 200/3006. sz. okmánygyűjtő, önéletrajza alapján. Az 1942. évi XIV. tc. a zsidó hadkötelesek fegyveres szolgálatát megtiltotta, sőt ekkortól tiszti rendfokozatot sem viselhettek a zsidó származásúak.
15. Lásd erről még Becze Csaba: Az arany sas nyomában. Szilaj Varga Gyula és a magyar gyorsbombázók a II. világháborúban. Puedlo, Budapest, 2008, 31. o.
16. Krudy Ádám, nemes (Budapest, 1907. december 23. – Budapest, 1973. május 22.) 1930-as avatású repülőtiszt, leginkább a Kassa bombázásával kapcsolatos – részben ellentmondásos - nyilatkozatairól vált ismertté.
17. HM-HIM Központi Irattár 44121 sz. okmánygyűjtő.
18. A századról lásd bővebben Becze Csaba: A magyar királyi 1. honvéd éjjeli vadász repülőszázad In: Magyar Repüléstörténeti Társaság Konferencia Közleményei 1999, 53–56. o.
19. Sallay Gergely Pál: Seregszemle fémben, zománcban. A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei 1938–1945. Monarchia kiadó, Budapest, 2009, 249. o.
20. HM-HIM Hadtörténelmi Levéltár 101. vadászrepülő ezred iratanyaga alapján.
21. Győr Béla-Klész László: Katonaolimpikonok. Magyar hivatásos katona sportolók a modernkori olimpiai játékokon. Zrínyi kiadó, Budapest, 2012, 114. o.
22. HM-HIM Központi Irattár, 200/3006. sz. okmánygyűjtő.
23. Hennyey Imre: Emlékek… Sportsikerek… In: Magyar Szárnyak Évkönyv 1981, 79. o.
24. Hennyey Imre: Emlékek… Sportsikerek… In: Magyar Szárnyak Évkönyv 1981, 79. o.
25. Uo.